Desktop

Køb af fast ejendom i Italien - hvad bør man vide

At købe ejendom i Italien er på en række områder anderledes end i Danmark. Det foregår dog med en høj grad af sikkerhed – blandt andet fordi den italienske lovgivning er baseret på EU-regler. Vi anbefaler alligevel altid købere at tage kontakt til en italiensk advokat, der har stor erfaring og kompetence indenfor danske og italienske forhold i forbindelse med køb af bolig i Italien.

 

Købsprocedure

Det første skridt i forbindelse med købet af en ejendom i Italien er underskrivelsen af en italiensk ”reservation” (bindende), der på italiensk hedder Proposta Formale. I forbindelse med denne ”reservation” deponeres ofte ca. 5-10% af den totale købesum.

Næste skridt er underskrivelsen af en privat købsaftale, der på italiensk hedder Contratto Preliminare. I denne forbindelse deponeres en anden sum, der f.eks. kan være 15-20% af købesummen.

Sidste skridt er underskrivelsen af skødet, der på italiensk hedder Rogito notarile. I denne forbindelse betales resten af købesummen.

Hvem gør hvad ?

Den italienske advokats hovedopgave er at udarbejde en italiensk ”reservation” (Proposta formale), udarbejdelse af italiensk købsaftale (Contratto preliminare) samt at forestå kontakten til den italienske notar i forbindelse med udfærdigelsen af det italienske skøde (Rogito notarile).

Den italienske advokat kontrollerer ejendommens generelle tinglysningsmæssige forhold (ejerforhold, byggetilladelser, vedtægter og servitutter).

Den italienske advokat undersøger de juridiske forhold omkring ejendommen i tingbogen (Conservatoria Immobiliare) såsom eventuelle pantebreve, servitutter m.m.

Den italienske advokat vejleder i forbindelse med hele ejendomshandelen med rådgivning vedrørende italienske skattemæssige forhold og om normer for (grund)ejerforeninger i Italien.

Herudover kan den italienske advokat sørge for oprettelse af skriftlige fuldmagter, således at køber er repræsenteret i Italien, samt sørge for der ansøges om italiensk cpr. nr.(Codice fiscale), der er nødvendigt ved skødets underskrivelse.

Codice fiscale giver også adgang til oprettelse af en italiensk bankkonto. 

Værdiansættelse af ejendomme

Værdiansættelse og udarbejdelse af tilstandsrapport, forestås i Italien af en italiensk arkitekt, ingeniør eller lokal landmåler (geometra). Resultatet af denne undersøgelse bliver afleveret i form af en skriftlig rapport til den italienske advokat, der derefter informerer køber. Tilstandsrapporter er ikke lovpligtige i Italien, men anbefales altid for at man kan danne sig et indtryk af ejendommens tilstand, førend kontrakten underskrives.

Den italienske notar

Notaren udfærdiger skødet efter instruks fra den italienske advokat. Det er vigtigt at bemærke, at notarens hovedopgave ikke er at rådgive køber og sælger, og at han alene i begrænset omfang undersøger forholdene vedrørende ejendommen. Notarens opgave er primært at sørge for, at skødet oprettes på stempelpapir og i korrekt form. Det er notaren, der sørger for registrering i tingbogen.

Hvilke udgifter er der i forbindelse med køb af ejendom i Italien?

En italiensk advokats honorar er ca. mellem 0,5% og 1% af ejendommens købesum.

Honoraret til notaren udgør ca. 1% af ejendommens købesum.

Statsafgifter: I forbindelse med underskrivelsen af skødet betales der afgifter til den italienske stat, som ligger på 10% af ejendommens købesum for køber uden bopæl i Italien.

Derudover skal der typisk betales fællesudgifter samt installationsudgifter, der oplyses i forbindelse med boligkøbet. Disse udgifter er individuelle, da de er betinget af den pågældende ejendom og kommune.

 

Hvilke faste udgifter er der, når man ejer en ejendom i Italien?

1)    Indkomstskat

2)    Ejendomsskat

Indkomstskatten i Italien er lav. Den betales både i forbindelse med udlejning af ejendommen, og hvis den ikke udlejes.

Lejer man sin italienske bolig ud, betales mellem 23% og 43% i skat af lejeindtægterne.

Eksempelvis vil man med en årlig lejeindkomst på EUR 25.000 skulle betale 23% i skat af denne indkomst.

Udover dette betales der personindkomst i Danmark. Denne skat svarer til den skatteprocent den individuelle køber har. Dog bliver denne skatteprocent reduceret med den i Italien betalte indkomstskat.

Vi anbefaler, at man for at få et overblik over de skattemæssige og juridiske aspekter omkring ejendomshandel i Italien førend man vover sig ud i forhandlinger, konsulterer en advokat med ekspertise på området.

For yderligere informationer er De velkommen til at kontakte os.

Hvis du stædig drømmer om en bolig i Italien

Forresten, hvis du endnu ikke har fundet din drømmebolig i Italien, kan jeg anbefale ejendomsmægleren “A house in Italy”, som jeg har samarbejdet med i mange år. “A house in Italy” drives af Vera Serantoni Sørensen, som er italiener og gift med en dansker. Hun er god til at opfylde danskernes ønsker hvad angår ejendom i Italien.

Vera Serantoni Sørensen har et årelangt kendskab til ejendomsmarkedet i Italien og især området omkring Comosøen. Hun har hjulpet mange danskere med at finde deres drømmebolig i Italien. Kig lige på hendes hjemmeside: www.ahouseinitaly.it


Bygget og vedligeholdt af: Eaktion.com