Desktop

Tinglysning af pant i fast ejendom i Italien – praktiske oplysninger

Efterhånden som køb af fast ejendom i udlandet, især i Italien og Frankrig, i løbet af de seneste 15 år har taget fart blandt flere og flere danskere, har også de danske pengeinstitutter (i hvert fald de fleste) tilpasset sig markedet og går med til at finansiere sådanne transaktioner i form af pantelån.

Det er imidlertid en kendt sag, at tinglysning af pant i fast ejendom i Italien for et dansk pengeinstitut kan være en vanskelig opgave uden indgående kendskab til proceduren. Det er dog på den anden side ikke umuligt.

Når et pengeinstitut yder et lån til køb af fast ejendom, sker dette generelt ved at pengeinstituttet tager pant i ejendommen.

I Danmark er det normalt sådan, at begge parter i lånekontrakten/pantebrevet er fritstillede både med hensyn til forhandlingen af lån og dets varighed, og med hensyn til pant og dets varighed.

Pengeinstituttet skal dog være meget forsigtig med etablering af pant, når det besluttes at finansiere en danskers køb af hus i Italien. 

Hvad man bør vide for at tinglyse et pant i Italien.

Et dansk pengeinstitut kan sagtens give et lån til en dansker i forbindelse med køb at fast ejendom beliggende i Italien. For at pengeinstituttet imidlertid kan sikre sig den fulde garanti overfor låntageren, er det først og fremmest meget vigtigt at man sørger for at tinglyse pantet i Italien. Tinglysningen af pantet i Italien sker ved det offentlige kontor Ufficio di Pubblicità Immobiliare, der svarer til Tingbogen.

Omkostningerne for registrering af pant i Italien:

For sletning af pantet betales en afgift på 0,50% af pantets størrelse.

Juridiske forhold.

Fra det øjeblik pantet bliver tinglyst, skal man være meget forsigtig. I modsætning til i Danmark, er det ifølge italiensk lovgivning sådan, at pantets varighed er 20 år fra og med den dato pantet bliver tinglyst.

Hvis pengeinstituttet således har ydet et lån med en løbetid på mere end 20 år (f.eks. 25-30 år), da skal pengeinstituttet huske at forny pantet i Italien ved det føromtalte offentlige kontor (Ufficio di Pubblicità Immobiliare) før de 20 år udløber, ellers vil pengeinstituttet miste den specielle garanti i den faste ejendom.

Man skal derfor være opmærksom på den ovenomtalte italienske regel, så man undgår ubehagelige overraskelser for ikke at nævne de økonomiske vanskeligheder, som pengeinstituttet, der yder banklånet, vil kunne støde på.

For yderligere informationer er De velkommen til at kontakte os.


Bygget og vedligeholdt af: Eaktion.com